Donirajte

AHTB IBSSA SERBIA

Orjenstisana je ka borbi protiv različitih oblika trgovine ljudima i eksploataciji ljudi bilo koje vrste. Usled zabrinjavajućeg rasta i dinamičnog procesa trgovine ljudima, koja se kao čin protiv čovečnosti i svrstava u najteža krivična dela, naše aktivnosti biće usmerene ka podizanju svesti javnosti kroz edukacije, istraživanja i izveštavanja, tribine, okrugle stolove, medijskog prezentovanja kompleksnosti krivičnog dela trgovine ljudima, kao i kroz direktan kontakt sa žrtvama i potencijalnim žrtvama u cilju pružanja pomoći i prevencije.
U obavljanju svojih svakodnevnih aktivnosti Biro poseduje mogućnosti da može ostvariti kontakt s osobom za koju će po bilo kojem osnovu pojma trgovine ljudima ili drugim naznakama da se radi o žrtvi ili pak posumnjati da se radi o potencijalnoj žrtvi trgovine ljudima. U takvom slučaju Biro neće preduzimati nikakve individualne intervjue niti istražne radnje, već je dužan odmah obavestiti nadležne institucije.
Neophodno je napomenuti da je identifikacija potencijalnih žrtava kontinuiran proces koji se, po prirodi krivičnog dela trgovine ljudima, dešava u svako doba dana i noći, te je izuzetno važno da Biro budu dostupan i spreman za rad s potencijalnim žrtvama trgovine ljudima 24 sata na dan.
Dežurni telefon na koji nas može kontaktirati žrtva ili potencijalna žrtva trgovine ljudima, isto tako ukoliko posedujete informacije ili želite da prijavite slučaj trgovine ljudima. – 064/47-31-537.
Akcenat je stavljen na ukazivanju problema kada je trgovina ljudima u pitanju, kao i proiznalaženje načina za njeno suzbijanje. Pred nama nije ni malo lak zadatak, jer se susrećemo sa jednim globalnim problemom, društvenom anomalijom svetskih razmera. Organizovane kriminalne grupe zarad svog nelegalnog profita, vrlo brzo se prilagođavaju novonastalim situacijama i samim tim dodatno otežavaju proces otkrivanja aktivnosti trgovine ljudima.
Vodeći se navedenim, u cilju što obuhvatnijeg sagledavanja svih oblika trgovine ljudima, kroz saradnju sa drugim organizacijama, udruženjima, državnim institucijama, lokalnim upravama i samoupravama, koordinacijom sa organima i institucijama, lokalnim zajednicama, školama, pojedincima i grupama, kroz međunarodnu saradnju, pa i saradnju sa samim žrtvama … naše delovanje usmerićemo ka suzbijanju jedne najkompleksnije kriminalne pojave kao što je trgovina ljudima.

SerbiaEnglish