International Bodyguard Security Services Asotiation

IBSSA je međunarodno udružeje eksperata za bezbednost, razvijeno i zastupljeno u preko 110 zemalja sveta. IBSSA je organizacija koja pored nekoliko hiljada članova u svom sastavu ima nekoliko desetina trening centara gde se mogu steći znanja i veštine za obavljanje poslova obezbeđenja, zastite lica I objekata u nekoliko različitih nivoa obuke. Pored toga što IBSSA u svom redovnom članstvu ima ljude iz državnih, bezbedonosnih i policijskih struktura, sarađuje i sa državnim akademijama i trening centrima gde se obučavaju pripadnici državnih službi.

IBSSA organizacija preko svojih predstavnika (obučenih, sertifikovanih pripadnika za zastitu) može pružiti svaku vrstu zastite, licnog obezbeđenja, bilo gde u svetu.

Bezbednost

Informisanje

Analitika

Sedište IBSSA

Sedište IBSSA organizacije je u Republici Mađarskoj, Budimpešta. Na čelu IBSSA organizacije je Profesor George Popper. Članovi upravnih organa organizacije su eksperti iz različitih oblasti bezbednosti: Dr. Rony Kluger, generalni sekretar IBSSA; Dr. Marko Nicović, zamenik predsednika; Dr.Bogdan Vukosavljević, Predsednik Upravnog odbora kao i Karl De La Guerra, Predsednik Borda direktora.

Pored dugogodišnjeg i uspesnog rada na polju obuke, zastite i obezbeđenja lica i objekata, članovi upravnih organa IBSSA na čelu sa predsednikom borda direktora organizacije i predstavnikom za USA područje, Karlom De La Guerrom, došli su na ideju da IBSSA organizacija treba da deluje i u pravcu borbe protiv trgovine ljudima. Februara meseca 2018. godine na redovnom kongresu IBSSA koji je održan u Sarasoti, Florida, USA a u saradnji sa Univerzitetom u Severnoj Karolini, pokrenut je IBSSA Anti Human Trafficking Project. Za realizaciju projekta formirana su 29 Biroa u 23 zemlje u svetu. Mr Karlo De La Guerro je odreden za koordinatora projekta sa sedistem u Sarasota, USA.

Pokretanju projekta je prethodila selekcija i odabir budućih predstavnika, zastupnika Biroa. Na mesta zastupnika, šefova Biroa, odabrani su dugogodišnji članovi IBSSA koji su se svojim radom dokazali kao kompetentni u oblasti bezbednosti.

Pored Biroa u USA, Severnoj Karolini, Floridi, Indiani, Georgiji, Arizoni, Kaliforniji, formirani su Biroi u Kanadi, Meksiku, Argentini, Nemačkoj, Bosni i Hercegovini, Jamajci, Dominikanskoj Republici, Velikoj Britaniji, Holandiji, Portugaliji, Angoli, Francuskoj, Švajcarskoj, Mađarskoj, Sloveniji, Slovačkoj, Ukrajini, Hrvatskoj, Izraelu, Jordanu, Turskoj, Kipru, Singapuru. U sklopu ovog međunarodnog projekta formiran je i Biro u Republici Srbiji na cijem je čelu Željko Gajić.

SerbiaEnglish