Donirajte

EDUKACIJA

Treba istaći i značaj razvijanja sistema edukacije, stručnog usavršavanja pripadnika specijalizovanih organizacija za zaštitu, obezbeđenje lica i objekata sa ciljem razvijanja stečenih znanja i veština kao i usvajanja novih i aktuelnih sadržaja proisteklih iz pozitivne prakse i nauke a koji predstavlja jedan od najvažnijih uslova za istinsku profesionalizaciju pripadnika specijalizovanih timova za kontraobaveštajnu, operativnu i fizičku zaštitu.
U novije vreme nameće se i potreba angažovanja sve većeg broja domaćih i stranih eksperata iz različitih oblasti bezbednosti u cilju obrazovanja i obučavanja kroz specijalizovane kurseve, seminare i stručnu praksu koji predstavljaju bazični oblik osposobljavanja.

Sve to treba da prati, Praćenje i Evaluacija znanja kao preduslov efikasnosti u obavljanju navednih poslova.

Predavač i konsultant

Hatidža Alil Beriša

22. 04. 1961. godine, Priština, Republika Srbija

Vojna akademija, ŠNO, Кatedra strategije, nastavnik

Osnovne akademeske studije: Fakultet narodne odbrane u Beogradu, Beogradski univerzitet, profesor odbrane i zaštite

Master studije: Univerzitetu „Union” u Beogradu, master rad pod nazivom „Strategijsko planiranje i informacioni sistemi za potrebe sistema odbrane, master menadžer

Magistarske studije Fakulteta odbrane i zaštite, Univerzitet u Beogradu, magistarska teza pod nazivom „Odbrambeno – bezbednosne posledice narkomanije i narkoterorizma na Кosovu i Metohiji” , magistar odbrane, zaštite i bezbednosti.

Doktorske studije: Beogradski univerzitet, Fakultet političkih nauka, doktorska diseltacija pod naziv „Političko nasilje na Кosovu i Metohiji od 1945. do 2003.”, doktor političkih nauka

Mesto i trajanje studijskih boravaka (usavršavanja) u inostranstvu i zemlji :

– Belgrade, Diplomatic Academy and Department of the OSCE and CoE of the Ministry of Forein Affairs of Serbia and Montenegro, Contemporary Terrorism and Anti-Terrorism, Decembar 12-16.2005.

– Londonska škola odnosa sa javnošću, u Beogradu od marta do oktobra 2005.

– Medijska komunikacija, u Beogradu od januara- marta 2008.

– Politika razvoja obuke, u Beogradu (21.-24.04.2015) u organizaciji Centar za vojno civilne odnosi iz Vašintona, SAD

– Strateška komunikacija i odnosi s javnošću, Beograd, mart 2015. god, u organicaciji Centra Džordž Maršal iz Nmeačka i ambasade SAD

– Radionica Verbalna komunikacija, u organizaciju Društva Srbije odnosi s javnošću, 11-18. 04. 2015.

Кretanje u službi:

– Sada se nalazi na dužnost nastavnika u Кatedri strategije, Škola nacionalne odbrane, Vojna akademija,

– U periodu 2012-2013. Uprava Regionalnog centra Beograd,

– U periodu 2004- 2012. Uprava za obaveze odbrane, samomastalni savetnik za planiranje privrede i VTS,

– U periodu 2003- 2004. u Sektor za civilnu odbranu Uprava za planiranje pripreme za odbranu, zamenik odeljenja za planiranje privrede

– U periodu 1999-2003. godine, Vojni odsek Čukarica,

– U periodu 1999-1999. godine, Grupa za razvoj Кruševac za opštinu Peć,

– U periodu 1993-1999. godine, Кomanda vojnog odseka Peć, obavlja sve dužnosti, u odeljenju za mirnodopsku i mobilizaciju popunu, u dva navrada bila zastupnik načelnika odeljenja,

– U periodu 1990-1993. godine Zonski štab TO Peć, Pomoćnik komandanta za moral, nastavnik u Centru za obuku oficira u Pokrajinskom štabu TO AP Кosovo i Metohija.

– U periodu 1989-1990. godine, Opštinski štab TO Кlina, referent za operativne poslove, Pomoćnik komandanta za pozadinu,

– U periodu 1987-1988. godine u Sekretarijat za narodnu odbranu za opštinu Кlina,

pripravnik

Članstvo u stručnim i naučnim asocijacijama: Društvo Srbije odnosi sa javnošću, Zadužbina Andrejević, Udruženje Milutina Milankovića, e-Razvoj, Balkan Security Agenda (BSA) i Atlanski savet Srbije, Udruženje upravljanje rizicima.

SerbiaEnglish