Donirajte

CILJEVI I ZADACI UDRUŽENJA

IBSSA- Biro za borbu protiv trgovine ljudima jeste humanitarno, nevladino, neprofitno, i nestranačko udurženje osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva predviđenih ovim statutom.

Osnovni ciljevi Udruženja jesu:

– borba protiv trgovine ljudima,
– pomoć žrtvama oštećenim krivičnim delima iz oblasti trgovine ljudima;
– pružanje pomoći raseljenim licima odnosno žrtvama trgovine ljudima kao i zbrinjavanje tih lica u skladu sa propisima iz te oblasti;
– edukacija i podizanje svesti o potrebi rešavanja problema trgovine ljudima;
– podrška obrazovanju i školovanju kadrova koji će se baviti problemima trgovine ljudima;
– saradnja sa državnim institucijama koje se bave tim problemima, kao i drugim udruženjima građana, privrednim društvima, drugim pravnim licima i entitetima kao i pojedincima;
– osnaživanje ličnog prijateljstva među svojim članovima u skladu sa načelima nezavisnosti i slobode udruživanja.

Svoje ciljeve Udruženje ostvaruje u svim oblastima ljudskog delovanja a naročito u oblasti bezbednosti, edukacije, propagandne aktivnosti, međunarodne saradnje i povezivanja, zakonodavstva, diplomatije, privrede i slično.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje naročito:

– prikuplja i obrađuje naučnu i stručnu literaturu u oblasti trgovine ljudima, diplomatije i bezbednosti uopšte;
– organizuje, samo ili u zajednici sa drugim organizacijama, stručne skupove, savetovanja, seminare i druge oblike edukacije;
– objavljuje publikacije o pitanjima koja se odnose na trgovinu ljudima, bezbednost lica, objekata i imovine;
– organizuje posebne edukacije u oblasti bezbednosti sa fokusom na zaštiti lica, objekata i sprečavanju trgovinom ljudima;
– organizuje volonterske akcije za pomoć državnim institucijama, sindikatima, privatnim firmama, pojedincima, obrazovnim ustanovama, u skladu sa Zakonom;
– sarađuje sa univerzitetima, školama, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu koje se bave oblastima bezbednosti;

Pored borbe protiv trgovine ljudima, ciljevi Udurženja su i:

– zbližavanje članova udruženja i razvijanje osećanja solidarnosti, uzajamnog razumevanja i prijateljstva;
– podsticanje ličnih kontakata između članova;
– razmene profesionalnog iskustva;
– promovisanje međunarodnih publikacija i pomoć članovima u pribavljanju literature koja se odnosi na borbu protiv trgovine ljudima (zakonodavstvo, teorija, praksa i sl.);
– razvijanje i gajenje sportskog duha, osnivanje kampova za sport i rekreaciju i organizovanje sportskih aktivnosti nacionalnog i međunarodnog karaktera;
– objavljivanje časopisa udruženja i drugih publikacija sa ciljem informisanja članova i javnosti o aktivnostima Udruženja;
– objavljivanje radova iz oblasti profesionalnog i naučnog života;
– saradnja sa državnim organima i organizacijama u oblasti borbe protiv trgovine ljudima i problema sa migrantima;
– pomoć žrtvama, oštećenim i njihovim porodicama od krivičnih dela trgovine ljudima;
– istraživanje i unapređenje u oblasti bezbednosti zaštite lica i objekata, sprečavanja trgovine ljudima;
– aktivnosti u oblasti diplomatskog delovanja i oblasti bezbednosti, zaštite imovine i lica na teritoriji Republike Srbije i inostranstvu;
– uspostavljanje kontakta i saradnja sa drugim udruženjima i organizacijama u zemlji i inostranstvu;
– saradnja sa međunarodnim udruženjima u oblasti bezbednosti;
– edukacija i podizanje svesti o ličnoj bezbednosti lica;
– saradnja sa državnim organima i organizacijama, udruženjima građana, preduzetnicima, sindikatima i pojedincima u oblasti ciljeva udruženja;
– učešće u realizaciji projekata domaćih i stranih institucija iz oblasti delovanja udruženja;
– biti osnivač drugog pravnog lica, fondacije ili komercijalne kompanije;
– realizacija sopstvenih projekata u kojima mogu da učestvuju članovi Udruženja i oni koji nisu članovi Udruženja;

SerbiaEnglish