Donirajte

CILJEVI I ZADACI UDRUŽENJA

“IBSSA AHTB SERBIA“- jeste humanitarno, nevladino, neprofitno, i nestranačko udurženje osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva predviđenih ovim statutom.
Osnovni ciljevi Udruženja jesu:
– borba protiv trgovine ljudima,
– pomoć žrtvama oštećenim krivičnim delima iz oblasti trgovine ljudima;
– pružanje pomoći raseljenim licima odnosno žrtvama trgovine ljudima kao i zbrinjavanje tih lica u skladu sa propisima iz te oblasti;
– edukacija i podizanje svesti o potrebi rešavanja problema trgovine ljudima;
– podrška obrazovanju i školovanju kadrova koji će se baviti problemima trgovine ljudima;
– saradnja sa državnim institucijama koje se bave tim problemima, kao i drugim udruženjima građana, privrednim društvima, drugim pravnim licima i entitetima kao i pojedincima;
– osnaživanje ličnog prijateljstva među svojim članovima u skladu sa načelima nezavisnosti i slobode udruživanja.
Svoje ciljeve Udruženje ostvaruje u svim oblastima ljudskog delovanja a naročito u oblasti bezbednosti, edukacije, propagandne aktivnosti.

SerbiaEnglish