Donirajte

Nacionalni pravni okvir

Potrebe za institucionalno regulisanje problemom trgovine ljudima, uspostavljanje i delovanje Nacionalnog mehanizma za identifikaciju, pomoć i zaštitu žrtava u Republici Srbiji, definiše kroz set zakona, brojnih podzakonskih akti i više strategija i akcionih planova.

Strategije

Domaće zakonodavstvo
Nacionalna strategija za prevenciju i zaštitu dece od nasilja
Nacionalna strategija za poboljšanje položaja žena i unapređivanje rodne ravnopravnosti
Strategija reintegracije povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji
Strategija suprotstavljanja ilegalnim migracijama u Republici Srbiji za period 2009-2014
Strategija za smanjivanje siromaštva
Strategija razvoja obrazovanja odraslih
Strategija za unapređenje položaja Roma

Zakoni

Izmene i dopune Zakona o zdravstvenoj zaštiti
Konvencija Saveta Evrope o zaštiti dece od seksualnog iskorištavanja
Krivični Zakonik
Zakon o azilu
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o izbeglicama
Zakon o potvrđivanju konvencije Saveta Evrope o borbi protiv trgovine ljudima
Zakon o maloletnim izvršiocima
SerbiaEnglish