Donirajte

Publikacije

Izveštaj o sprovođenju akcionog plana za 2019 i 2020 - Strategije prevencije i suzbijanje trgovine
Izveštaj o trgovini ljudima - Srbija 2020. godine
Standardne operativne procedure za postupanje sa žrtvama trgovine ljudima
SerbiaEnglish