Donirajte

ČLANSTVO UDRUŽENJA

Članovi Udruženja mogu biti:

– Redovni članovi

– Počasni članovi

Redovni članovi Udruženja mogu biti sva lica koje prihvate ciljeve Udruženja i Statut Udruženja i podnesu potrebnu prijavu za učlanjenje.

Počasni članovi Udruženja mogu biti lica koja su dala izuzetan doprinos ostvarenju ciljeva i zadataka Udruženja a koja Izvršni Savet na obrazložen predlog nekog od članova Izvršnog Saveta ili na predlog Zastupnika, tročetvrtinskom većinom donese odluku o proglašenju takvog lica za Počasnog člana Udruženja”. Titula počasnog člana Udruženja za izuzetan doprinos radu Udruženja može biti dodeljena državljaninu R Srbije ili stranom državljaninu.

 

Počasnim članom Udruženja ne može se proglasiti član koji ispoljava ili se zalaže za razlike među ljudima po osnovu  pola, rase, nacionalnosti ili vere.

 

Počasni članovi ne mogu učestvovati u radu administrativnih organa Udruženja ali mogu prisustvovati radu skupštine Udruženja i okupljanjima bez prava glasa.  Izvršni Savet Udruženja počasnim članovima dodeljuje posebne diplome, povelje i dr., a u članskoj karti obavezna je napomena “Počasni član”.

 

Odluku o prijemu u članstvo donosi Izvršni savet Udruženja

Postanite član

SerbiaEnglish