Donirajte

01.02.2021. HAPPY TV - IZJAVA ZA EMISIJU NA TEMU NESTALIH BEBA

Happy TV, link za emisiju na temu nestalih beba, vrbovanja i eksploatacije dece, kao i mogućnostima zaštite. Ozbiljne smernice moramo postaviti ka cilju u borbi protiv trgovine ljudima, kontinuiranim delovanjem kroz prevenciju, u cilju suzbijanja jedne takve negativne društvene pojave.
SerbiaEnglish