Donirajte

11.01.2021. PODIZANJE SVESTI

11. januar posvećen je podizanju svesti o trgovini ljudima i načinu delovanja kroz prevenciju u cilju suzbijanja, jedne takve negativne društvene pojave.
SerbiaEnglish