Donirajte

CENTAR LOZNICE - AKCIJA DELJENJA ZAŠTITNE OPREME 15.06.2020.

U centru Loznice realizovana je akcija “IBSSA-Biroa za borbu protiv trgovine ljudima” i naše prijateljske organizacije “Border free” gde su u razgovoru sa sugrađanima deljene maske, rukavice i sredstva za dizinfekciju. Kroz informisanje(priručnik i brošure), vezano za rad naših organizacija i delovanja u borbi protiv trgovine ljudima, kao i akcijama koje sprovodimo.

Veliku zahvalnost za realizaciju ove akcije dugujemo predstavnicima Border Free Organizacije, Samiru Shalabiju i Vanji Crnojević, GO Loznica i direktoru” Lotel” televizije Žarku Mandiću.

SerbiaEnglish