Donirajte

PSIHOLOŠKE KARAKTERISTIKE I PROFIL LIČNOSTI OSOBA U EKSPLOATACIJI

1.REZULTATI ISTRAŽIVANJA

Rezultati istraživanja koja su sprovedena kako u svetu, tako i kod nas (istraživanje koje se navodi u ovom tekstu je sprovela  “Canadian Safety, i nosi naziv “Self-reported sexual asault in Canada, 2014 “ by Shana Conroy and Adam Cotter) ukazuju na sličnosti u “profilu ličnosti” ili određenim karakteristikama osoba:bez patnera i sistema porodične podrške, insuficijentno  mentalno zdravlje ili inteligencija, kao i oskudno obrazovanje i socijalna integrisanost. Istraživači se takođe slažu u nalazima da je veća verovatnoća za ovakvo iskustvo za one osobe koje već imaju rana iskustva zlostavljanja ili zanemarivanja u okviru  uže ili šire porodice, beskućništvo ili navike skitanja I prošnje, kao i aktivnosti van kuće u večernjim i noćnim satima.

 

2.SELF-KONCEPT

Iskustva iz psihoterapeutske prakse, ukoliko ove osobe dođu do psihoterapeuta, pokazuju da ove osobe takođe imaju negativnu percepciju  okoline, nizak nivo samopouzdanja i poverenja u druge , kao i nizak nivo poverenja u službe zadužene za prevenciju ili zaštitu.

Ovaj Self-koncept se razvija vremenom, počevši neretko od vrlo ranog uzrasta, i kroz različita deprivirajuća iskustva formira u psihološku poziciju inferiornosti i vulnerabilnosti.

3.PSIHOTERAPIJA

U  radu sa  ovakvim klijentima, ukoliko se ikada nađu u psihoterapijskom kontekstu, i u prilici da izađu iz sistema u kom su se nalazile, osećanja koja ove osobe nose nakon događaja ili niza događaja, jesu strah, bes, uzmemirenost, konfuzija ili frustraciju. U određenom broju slučajeva, razvija se post-traumatski stresni poremećaj. S obzirom da su neretko u krugu adikcija od supstanci, potrebno je usmeriti  terapijske intervecije i u ovom pravcu, kao i medicinski tretman ukoliko njihovo fizičko stanje to zahteva.

 

Katarina Matić

Master psiholog
Integrativni terapeut

SerbiaEnglish