Donirajte

18. OKTOBAR : EVROPSKI DAN BORBE PROTIV TRGOVINE LJUDIMA

Danas je 18.oktobar Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima, kada se skreće  pažnja na ozbiljnost ovog društvenog problema i ukazuje na značaj i neophodnost  preventivnog postupanja, podizanju svesti celokupnog društva kroz  funkcionalan sistem međusobne saradnje i koordinacije aktivnosti i visok nivo međusobnog poverenja organa vlasti i nevladinih institucija u borbi protiv ove negativne društvene pojave.

Trgovina ljudima kao moderni oblik ropstva je jedno od najtežih krivičnih dela protiv čovečnosti i predstavlja drastično kršenje osnovnih ljudskih prava – pravo na život, na slobodu izbora, na slobodu kretanja kao i kršenje osnovnih principa međunarodnih pozitivnih pravnih propisa u oblasti ljudskih prava i sloboda.

#StopTrgoviniLjudima #BiroZaBorbuProtivTrgovineLjudima

SerbiaEnglish