Donirajte

GOSTOVANJE - STUDIO B: OPASNOSTI DRUŠTVENIH MREŽA

U jutarnjem programu TV-Studia B, govorili smo na temu opasnosti koje nam prete sa društvenih mreža i vrbovanja putem interneta.
Portparol IBSSA-AHTB Biroa Maja Raković naglasila je da nam je sajber prostor doneo olakšice i prednosti u funkcionisanju, ali je postao pogodno tle za kriminalne radnje koje vode ka svim oblicima eksploatacije(trgovine ljudima).
Posebnu pažnju treba obratiti na oglase za posao, ukoliko se ukaže potreba za javljanje na neke od njih, obavezno proveriti sve pojedinost, na razgovore nikada ne odlazite sami.
Kada je reč o društvenim mrežama, obazrivost je neophodna, na roditeljima je da pojačaju uvid i kontrolu kod svoje dece, sa dopisivanjima koje vode i ko im to šalje zahteve za virtuelna prijateljstva.
Juriti lajkove nije jedina briga koja je potrebna mladima, već svesnost da predatora ima i da spremno vrebaju, čekajući pravi trenutak za svoja zlodela.


“JEDNA REČ VIŠE-JEDNA ŽRTVA MANJE”

SerbiaEnglish