Donirajte

JEDNA REČ VIŠE-JEDNA ŽRTVA MANJE

Svetski dan borbe protiv trgovine ljudima obeležava se 30.jula, ustanovljen je Rezolucijom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u novembru 2013 godine, sugerišući vladama širom sveta da rade na koordinaciji i preduzimanju mera u cilju prevencije ovog problema.

„IBSSA-Biro za borbu protiv trgovine ljudima“ akcenat stavlja na pevenciju i na uzroke koji mogu voditi u smeru ka trgovini ljudima. U velikoj meri siromaštvo, nezaposlenost, nasilje u porodici, diskriminacija u privatnom i poslovnom životu su okidač za vrbovanja potencijalnih žrtava.

Prva i najvažnija polazna tačka moraju biti edukacije, predavanja, dostupnost informacija, podizanje svesti u javnim prezentovanjima velikog kriminalnog problema sa kojim se susrećemo.

Stalnim fokusom na brojeve telefona, mesta i organizacije kojima se žrtva, potencijalna žrtva ili očevidac može javiti i prijaviti jedno perfidno delo.

Sve dok govorimo o tome, imaće i ko da nas sasluša i posluša, to je najbolji vid suštinske prevencije uz edukaciju,… primeri-uputstva-delovanje-edukacija-plasiranje sadržaja i dostupnost informacija u što većem broju i sinhronizovano bavljenje time.

SerbiaEnglish