Donirajte

DECA ULICE

Vođeni vremenom u kome živimo, trgovina ljudima se svrstava u najprofitabilnija kriminalna dela, kada je organizovani kriminal u pitanju. Tretirati ljude protivno humanim normama i suprotno čovečnosti, zarad nezakonitog  sticanja dobiti, usmerava nas do najosetljivije teme, koja zahteva posebnu pažnju i dodatno uvođenje mera zaštite i prevencije, a to je eksploatacija dece i maloletnih lica.

Neophodno je uložiti određene napore i to  saradnjom sa psiholozima, javnim mnjenjem, školama i institucijama, sigurnim kućama, prihvatilištima za decu  i  na jedan svestran način  podići svest, kako bi se takva jedna društvena pojava-anomalija suzbila.

Osetljivost teme je osnovni akcenat kojim se moramo voditi, kada je trgovina dece u pitanju. Zanemarivanje okvira u kojima su deca monetirana kao jeftin način sticanja dobiti, dovodi nas u situaciju da broj eksploatisane dece, raste iz dana u dan.

Deca iz socijalno ugroženih područja, gde prednjače romska deca, najizloženiji su manipulaciji i trgovinskim procesima, gde  kriminalne grupe koriste decu za ulična prosjačenja.

Često na ulicama većih gradova, prvenstveno za vreme praznika, možemo videti decu svih uzrasta ( od beba pa do adolescenata), kako polu goli i bosi, prose. Po istom šablonu funkcionišu, uglavnom pod nadzorom iz prikrajka, neke odrasle osobe.

Proteklih godina, medijsku pažnju izazvala je informativna sekvenca u kojoj se postavlja pitanje, beba koje konstantno spavaju u naručju prosjakinje, nevezano za buku, doba dana i vremenske uslove.

Iz opravdanih i proverenih razoga u nekim slučajevima je konstatovano da su koristili sedative kako bi umirili bebe, koje su nakon toga konstantno spavale a njihovi nosioci bili u prilici da nesmetano prose i stiču materijalnu korist.

Sa aspekta, zdravog ljudskog rasuđivanja, takva društvena anomalija, gotovo da ima nesagledive posledice.

Uvidom i radom nadležnih institucija na terenu, došlo se do saznanja da većina dece, prosi sa svojim roditeljima ili srodnicima, kako bi prehranili sebe i svoju porodicu jer dolaze iz ekstremnog siromaštva. Navedena situacija, je odličan manipulativan prostor za kriminalno organizovanje lančanog prosjačenja, tako da među prosjacima imamo i žrtve eksploatacije.

Vodeći se navedenim, ostajemo zbunjeni, da li novac dajemo gladnima, smrznutima, siromašnima na ivici egzistencije ili  ne davati ništa i na taj način sistematskim delovanjem raditi na suzbijanju iskorišćavanja dece, starih, trudnica, bolesnih, invalida u cilju sticanja dobiti pojedincu ili organizovanim bandama.

Pod prisilom, pretnjama, batinama i ucenenjeni  ugrožena deca i pojedinci koji se koriste u svrhe uličnog prosjačenja, ostaju nema i ne prijavljuju sopstveno ropstvo. Tako postaju lak plen u sistemu onih koji na njima zarađuju, kršeći zakonske norme i sva ljudska prava.

SerbiaEnglish