Donirajte

TRGOVINA LJUDIMA I EKSPLOATACIJA LJUDSTVA U SVRHE RADNE SNAGE

Pojam trgovine uglavnom povezuju sa seksualnom eksploatacijom, ali sama trgovina ljudima podrazumeva i savremeno ropstvo (prisilan rad gde su radnu iskoristljivost pronašli kako u muškarcima, tako i ženam i deci). Godinama u nazad primetan je i rast ekspoatacije ljudstva u svrhu radne snage i izrabljivanja zarad obavljanja poslova u najtežim i uglavnom surovim uslovima.

Kroz dugogodišnja istraživanja, kontakte sa žrtvama koje su radno eksploatisane i uvidom u brojne slučajeve, jasno je stvorena slika da su uslovi u kojima su držani, izuzetno ne humani, kršena su sva prava u činu protiv čovečnosti, dostojanstveno poražavajući.

Određeni mehanizam vrbovanja potencijalnih žrtava ogleda se u oglasima za posao, koji su napisani tako da nude brojne pa čak i ne realne pogodnosti uglavnom van granica matične zemlje, na primer na kruzerima, naftnim bušotinama, egzotičnim destinacijama i sl.

Dobro osmišljen sistem udaljavanja sa sigurnog područja i lakog manipulisanja, oduzimanje pasoša i lične dokumentacije, gde se gube svi tragovi i mogućnost blagovremene pomoći žrtvi svodi na minimum. Slučajevi su raznoliki, pored vangraničnih ponuda za lažne poslove koje simbolično kriju kriminalnu konotaciju, imamo i prostor u kome se traže mlade devojke za masažu, snimanje spotova, serija, visokobudžetnih filmova i reklama, sa isto tako veoma primamljivim ponudama zarade i uslova rada.

U tom fokusu, najugroženija grupa su maloletna lica i mladi ljudi, prvenstveno jer nivo rasuđivanja u pubertetskom i dobu adolescencije nije pooštren i nije usklađen sa jasnim rasuđivanjem, činjenično stanje nije merilo i to je momenat  koji kriminalne grupe i pojedinci koriste u  ostvarivanju vrbovanja.

Upravo iz navedenih razloga od izuzetne važnosti su edukacije mladih, u cilju prevencije i suzbijanja mogućnosti da se u jednom trenutku pronađu u kandžama trgovaca ljudima i budu zloupotrebljeni.

Moramo uzeti i podatak da je obrazac za radnu ekspoataciji uglavnom  isti, oglasi za posao u građevinskoj industriji, rad na farmama, internet ponude za posao, sezonski poslovi, posrednička vrbovanja, pojedine frme ili agencije za posredovanje u pronalaženju posla, koje pored lepo upakovanih praznih priča uglavnom ne poseduju licence za vršenje pomenutih delatnosti.

Vodeći se takvim primerima, moramo jasno staviti do znanja da se posao ma koliko lepo zvučalo ne prihvata bez predhodne provere, savetuje se oprez, ugovor na stranom i ne razumljivom jeziku nikako ne treba potpisivati ukoliko ga u potpunosti ne razumete i izvršite kompletnu proveru, uvek kod sebe imati kompletnu fotokopiju ličnih dokumenata i određenu količinu novca, jer je to način da se ne izgubi pravni identitet i predupredi bilo kakva nepredviđena okolnost.

Trgovinu ljudima u svrhe radne ekspoatacije, uglavnom zaokružuju okviri gde se ljudi suočeni siromaštvom, u potrazi za boljim životom, begom iz ratnih i socijalno ugroženih područja, iz društvene isključenosti i zarad ostupanja iz porodičnih problema, postaju laka meta i žrtve.

SerbiaEnglish