Donirajte
ANTI HUMAN TRAFFICKING

ANTI HUMAN TRAFFICKING

IBSSA AHTB SERBIA blagovremeno postupa, informiše i animira javnost, nadležne državne organe Republike Srbije o aktuelnostima vezanim za žrtve i...

Detaljnije
IBSSA

IBSSA

IBSSA je međunarodno udružeje eksperata za bezbednost, razvijeno i zastupljeno u preko 120 zemalja sveta. IBSSA je organizacija koja pored...

Detaljnije
CILJEVI I ZADACI UDRUŽENJA

CILJEVI I ZADACI UDRUŽENJA

IBSSA AHTB SERBIA je nevladino i neprofitno humanitarno nestranačko udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva:

Detaljnije

30

AHT Biroa

120

Zemalja

50.000

Aktivnih članova

Online

Podrška

Prikupljanje javno dostupnih podataka

Sistem AHTB IBSSA-e prikuplja sve relevantne  podatke i informacije u cilju kreiranja bolje i kvalitetnije „slike“ trenutnog stanja kada je u pitanju pojava trgovine ljudima.

 

Obrada javno dostupnih podataka

Obrada prikupljenih podataka je najvažniji korak kojem pristupaju naši stručnjaci, koji na osnovu prikupljenih podataka i izveštaja sa terena prave užu i širu sliku svih događaja iz oblasti koje su tema obrade.

Arhiviranje javno dostupnih podataka

Same informacije kao i izveštaji se u sistemu AHTB IBSSA čuvaju tako da se u svakom momentu mogu pronaći i ustupiti svim institucijama, kao i organizacijama koje se bave istom ili sličnom tematikom a pored toga kompletan sistem je zaštićen od zloupotrebe ovih informacija.

Informisanje drzavnih organa i javnosti

AHTB IBSSA svojim aktivnostima stvara jasnu sliku o problemima trgovine ljudima i znacaju prevencije u suzbijanju te negativne drustvene pojave.

AHTB IBSSA Srbija

Budućnost sigurnosti i informacija

SerbiaEnglish