Obratite nam se za stručnu pomoć i evaluaciju

Ukoliko posedujete informaciju ili želite da prijavite slučaj, molimo Vas da nam se obratite

+381 64 47 31 537

Dežurni S.O.S. telefon, dostupan 24h.

AHTB IBSSA SERBIA

AHTB IBSSA SERBIA se trudi da svim svojim strateškim partnerima, klijentima, saradnicima, članovima kao i medijima i javnosti dostavi što...

Detaljnije

IBSSA

IBSSA je međunarodno udružeje eksperata za bezbednost, razvijeno i zastupljeno u preko 110 zemalja sveta. IBSSA je organizacija koja pored...

Detaljnije

Struktura

IBSSA organizacija preko svojih predstavnika, redovnih, obučenih, sertifikovanih pripadnika, Vam može pružiti svaku vrstu kompletnog obezbeđenja...

Detaljnije

29

Biroa

110+

Zemalja

5000+

Obučenih operativaca

24/7

Podrška

Prikupljanje podataka

Sistem AHTB IBSSA-e prikuplja sve relevantne  podatke i informacije u cilju kreiranja bolje i kvalitetnije „slike“ trenutnog stanja kada je u pitanju opsta bezbednost i pojava trgovine ljudima.

 

Obrada podataka

Obrada prikupljenih podataka je najvažniji korak kojem pristupaju naši stručnjaci, koji na osnovu prikupljenih podataka i izveštaja sa terena prave užu i širu sliku svih događaja iz oblasti koje su tema obrade.

Arhiviranje podataka

Same informacije kao i izveštaji se u sistemu AHTB IBSSA čuvaju tako da se u svakom momentu mogu pronaći i ustupiti svim institucijama, kao i organizacijama koje se bave istom ili sličnom tematikom a pored toga kompletan sistem je zaštićen od zloupotrebe ovih informacija.

Kreiranje izveštaja

AHTB IBSSA kreira izveštaje svakodnevno, na osnovu kojih pravi kompletnu „mapu“ kretanja problema od njegovog nastanka do krajnjeg cilja kako bi se što kvalitetnije prezentovali nadležnim institucijama a i samoj javnosti koja treba da bude upućena u tokove koji se događaju u njenoj blizini.

AHTB IBSSA Srbija

Budućnost sigurnosti i informacija

SerbiaEnglish